fbpx

11 způsobů jak nám Bůh slouží

Jen pár věcí mě naplnilo větší radostí, než zjištění pravdy, že Bůh s láskou ukazuje Jeho Božství tím, že mi slouží a že Jeho služba je vždy před každou, za každou a v každé mojí službou pro Něj.

Říct, že pro nás Bůh pracuje, může od nás zpočátku znít arogantně, nebo zavánět znevažováním Jeho jména. Ale to jenom tehdy, když se na to díváme tak, že já jsem zaměstnavatel a Bůh potřebuje práci. Když ale Bible mluví o Bohu, který by pracoval pro člověka, tak tím tento význam není míněn: „..aby byl Bůh, kromě tebe, který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává“ (Iz 64:3)

Správný úhel pohledu, když řeknu, že mi Bůh slouží, je, že stojím v mé roli zdrceného dlužníka a potřebuji vykoupení. Že já jsem někdo slabý a potřebuji někoho silného. Jsem v ohrožení a potřebuji ochránce. Jsem hloupý a potřebuji někoho moudrého. Jsem ztracen a potřebuji zachránce.

„Bůh mi slouží“ znamená, že já nejsem bez něj schopen nic dělat.

A toto Ho přede mnou oslavuje. Sláva patří Dárci. A moje chvála patří Bohu.

Zde jsou některé z textů Písma, které mluví to této pravdě. Nemluvím zde o evangeliu prosperity. Čtěte, prosím, pozorně a buďte osvobozeni od nesení těžkého břemene vlastního nákladu. „Uvrhni svou starost na Hospodina, on se o tebe postará. Nedopustí, aby se spravedlivý navěky zhroutil“ (Žalm 55:23). Nech Hospodina konat ve tvém životě:

 1. „Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh — kromě tebe — který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává.“ (Iz 64:3)
 2. „Bůh si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno.“ (Sk 17:25)
 3. „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10:45)
 4. „Vždyť Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním.“ (2. Par 16:9)
 5. „Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat.“ (Žalm 50:15)“
 6. „Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním! (Iz 46:4)
 7. „…usilovně jsem pracoval více než všichni ostatní – nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou.“ (1Kor 15:10)
 8. „Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce.“ (Žalm 127:1)
 9. „Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen“ (1Pe 4:11)
 10. „…s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle.“ (Fil 2:12-13)
 11. „Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst.“ (1.Kor 3:6)

One thought on “11 způsobů jak nám Bůh slouží

 • 24.12.2016 at 20:07
  Permalink

  Děkuji Bohu otci všemohoucímu za vše co pro mě dělá a děkuji že poslal sveho jedineho syna
  jako vykupne za me hřichy

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..