fbpx

Kdo je Ježíš Kristus historicky?

Kdo je Ježíš Kristus? To je ta nejdůležitější otázka, jakou si člověk ve svém životě může položit. Proč?

Ježíš Kristus je Synem Božím, Bohem Synem. Samotným Bohem, který se stal člověkem a jako člověk přišel zachránit hříšníky, přišel za ně zemřít a tím je vykoupit z hříchu. Zaplatit za to, za co měl každý člověk trpět sám, zaplatit místo něj. Ježíš je očekávaným mesiášem, spasitelem světa. Ježíš zemřel na kříži, byl pohřben, ale po třech dnech byl vzkříšen – vstal z mrtvých, aby ti, kteří v něj věří, měli věčný život. Ježíš, Syn Boží je jediná cesta k Bohu, jediná cesta do nebe, jediná cesta k věčnosti.

Většina lidí ale tyto skutečnosti popírá. Nezkoumají, neptají se po pravdě, ale rovnou popírají. Kdo je Ježíš Kristus podle těch, kteří ho popírají?

  1. Neexistující, smyšlená osoba. Historicky nikdo takový nebyl, evangelia byla napsána v pozdější době za účelem vytvoření iluze skutečné osoby Ježíše Krista.
  2. Ježíš byl sice skutečná, historická osoba, ale Božství a zázraky nejsou skutečné. Popis jeho osoby v knihách Nového Zákona je neobjektivní. Ježíš je tedy pouhým učitelem, filozofem, stejně jako mnozí jiní (Sokrates, Budha…)
  3. Ježíš je bájná zmytologizovaná osoba. Všechny jeho zázraky a mocné činy jsou pouhé smyšlenky, mýty, vytvořené za účelem naplnění potřeb tehdejšího obyvatelstva. Celý příběh je vykonstruován za tímto účelem.
  4. Není vůbec důležité, zda Ježíš Kristus byl či, je v podstatě jedno, kdo byl. Důležité je, čemu věříme, k čemu se obracíme, hlavní je morální základ.
  5. Navíc existuje velké množství fantastických teorií, které se předhánějí v „originalitě“ názoru na to, kdo vlastně Ježíš byl.

Pojďme si o tom něco povědět, aby jste i Vy uvěřili a měli věčný život.

1J 5:13 : Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
1J 5:11 : A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
J 3:36 : Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *