fbpx

Kristus nesl hříchy křesťanů

Nesčetná místa v Novém Zákoně vypovídají o tom, že Ježíš Kristus spasil věřící z jejich hříchů. Spaseni jsme pouhou vírou, nikoliv našimi skutky. Kristus nesl všechny naše hříchy, Jeho dílo je dokonané a dokonalé, není možné k němu nic více přidat, pouze věřit v Pána Ježíše.

Zde je několik zvláště významných pasáží z Písma:

Kristus vydal sám sebe jako výkupné za hřích:
Mk 10:45 – Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Kristus byl vydán pro naše provinění
Ř 4:25 – On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Kristus zemřel za hříšníky
Ř 5:6 – Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné.
Ř 5:8 – Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Bůh poslal Svého Syna, aby porazil hřích
Ř 6:3 – Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?

Kristus zemřel za naše hříchy
1K15:3 – Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem.

Kristus byl za nás učiněn hříchem
2K 5:21 – Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Kristus dal sám sebe za naše hříchy
Ga 1:4 – Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.

Kristus se za nás stal prokletím
Ga 3:13 – Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘

Kristus byl jednou obětován, aby nesl hříchy mnohých
He 9:28 – A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají.

Kristus nesl naše hříchy na našem těle
1Pt 2:24 – On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.

Kristus trpěl za hříchy
1P 3:18 – Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen.

Kristus je smírčí obětí za naše hříchy
1J 2:2 – On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..