fbpx

Ježíš – jeden z mnoha miliard?

Než dočtete tento článek, narodí se na světě okolo čtyř set dalších lidí. Když připustíme současnou průměrnou úmrtnost, světová populace sedmi miliard lidí se každý den zvyšuje o více než sedmdesát tisíc, každý měsíc o více než dva milióny a každý rok o více než dvacet pět miliónů obyvatel.

Převážná většina z těchto miliard lidí žila a zemřela, aniž se stali nějak známými, a nezbylo po nich nic jiného než jejich jména. Někteří udělali o něco víc – jejich díla, učení nebo příklady zanechaly dočasné stopy. Jiní – a těch už nebylo tak mnoho – si činí větší nároky na naši pozornost: jejich skutky ovlivnily tisíce či dokonce milióny lidí. A konečně bylo poměrně málo jedinců, kteří významně zasáhli do dějin lidstva. Patří mezi ně filozofové, vědci, vládci, politici a zakladatelé náboženských hnutí. Někteří z nich se stali všeobecně známými a svým vlivem (dobrým či špatným) hluboce poznamenali životy miliónů lidí po celém světě.

V této elitní skupince je však osoba, která jasně vyčnívá nad všemi ostatními. Žádný člověk v celé historii nepřitahoval a nepřitahuje takovou pozornost, oddanost, kritiku, uctívání a odpor zároveň. Každé zaznamenané slovo, jež vyslovil, prostudovaly a prověřily, analyzovaly a pečlivě prozkoumaly generace teologů, filozofů a dalších badatelů. Stejný zájem přitahoval každý jeho zaznamenaný skutek. A dnes, dvacet století po jeho smrti, neexistuje okamžik, kdy by minimálně několik miliónů lidí nečetlo to, co řekl, ve snaze aplikovat význam jeho slov a činů ve svých životech. Touto osobou je Ježíš – někdy známý jako Ježíš Nazaretský – jenž žil před dvěma tisíci lety.

Fakta hovoří jasně

Studium osoby Ježíše Krista nás ohromí ještě více, když si dáme dohromady několik známých skutečností.

 • Nikdo nezná přesné datum jeho narození, přesto tato událost rozděluje světové dějiny na část označovanou „před Kristem“ a „po Kristu“ („léta Páně“ z latinského Anno Domini).
 • Ježíš nikdy nenapsal jedinou knihu, avšak o něm bylo napsáno více knih než o komkoli jiném v celé historii lidstva.
  Nejlepší záznam jeho životopisu – druhá část Bible, známá jako Nový zákon – byl jako celek nebo po částech přeložen do více než 2000 jazyků.
 • Nikdy nenamaloval jediný obraz ani nesložil žádnou báseň či píseň, nicméně život ani učení nikoho jiného se nestaly námětem tak obrovského množství písní, divadelních her, básní, obrazů, filmů, videí a dalších uměleckých projevů.
 • Nikdy nevybudoval žádné vojsko, a přesto pro něho milióny lidí položily život. Odhaduje se, že každoročně je pro svou víru umučeno neuvěřitelných tři sta tisíc jeho následovníků.
 • Vyjma jednoho krátkého období v dětství se jeho cestování omezovalo na území o stejné rozloze jako Wales, avšak dnes ovlivňuje doslova celý svět.
 • Nikdy nemluví při jedné příležitosti k více než několika tisícům lidí najednou, a přesto jeho následovníci tvoří nejpočetnější náboženské seskupení, jaké kdy na zemi bylo.
 • Jeho veřejné vyučování trvalo jen tři roky a omezovalo se pouze na jednu maličkou zemi, ale dnes se některé z největších světových rozhlasových a televizních sítí věnují výhradně šíření jeho slov a ve vesmíru jsou umístěny účelové komunikační satelity, které vysílají jeho poselství po celé zeměkouli.
 • Vstoupil pouze do dvou zemí, avšak jedna křesťanská misijní organizace prohlašuje, že pravidelně létá do více zemí než kterákoli obchodní aerolinie na světě.
 • Neměl žádné formální vzdělání, a přesto byly v jeho jménu založeny tisíce univerzit, seminářů, fakult a škol.
 • Nikdy nevlastnil žádný majetek; aby mohl plout po moři, musel si půjčit loď, aby mohl cestovat po souši, půjčil si osla, a vypůjčená byla dokonce i mince, na které ilustroval svou myšlenku. Do dnešní doby však byly na celém světě vystavěny tisíce budov jen za jediným účelem: vyučovat jeho následovníky a získávat další učedníky.
 • Za svého života byl za hranicemi své rodné země relativně neznámý, avšak v nejnovější edici Encyclopaedia Britannica obsahuje výklad hesla „Ježíš“ téměř třicet tisíc slov.

Kdo je Ježíš?

Když všechna tato fakta shrneme, nepřekvapí nás výrok významného historika Kennetha Scotta Latouretta: „Ježíš, jenž zdánlivě selhal, ovlivnil dějiny lidstva více než kterýkoli Člověk, který kdy žil na zemi.“

Kdo však je (nebo byl) Ježíš doopravdy? Na tuto otázku existuje tradiční názor (a my se k němu dostaneme později) a potom téměř nekonečný seznam jeho zkomolených a naředěných verzí. Dále jsou tady ti, kdo tvrdí, že Ježíš byl politický revolucionář nebo náboženský guru, veliký mystik či léčitel vírou. Jiní přišli s mnohem bláznivějšími spekulacemi.

Lingvista John Allegro v roce 1970 vyslovil názor, že spíše než historickou postavou byl Ježíš krycím heslem jedné středověké sexuální sekty, inspirované halucinogenní houbou. To ovšem nepřispělo k Allegrově akademické reputaci a slovy jednoho kritika „je to pro houbu nadávka“. Allegro zemřel roku 1988 a jeho hypotéza jej nepřežila. V roce 1984 uvedla London Weekend Television trojdílný pořad nazvaný Jesus – The Evidence (Ježíš – Důkazy), který stál tvůrce dva roky práce a téměř 400 000 liber; výsledkem byla směsice teorií, ze kterých vyplynulo, že Ježíš byl mezi jinými hypnotizér, okultista, kouzelník a sexuální deviant. Ve své knize The Holy Blood and the Holy Grail (Svatá krev a Svatý grál, vyšlo v češtině) předložili M. Bagient, R. Leigh a H. Lincoln novou teorii, že Ježíš byl mezigalaktický bojovník za svobodu, jenž přišel na zem, oženil se a jeho potomci teď osnují ovládnutí Evropy!

Možná si myslíte, že některé z těchto teorií jsou přitažené za vlasy a jiné úplně směšně. Avšak i kdybyste je všechny zavrhli, naše logická otázka stále zůstává nezodpovězena: Kdo je Ježíš ve skutečnosti?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *