fbpx

Jak sloužit svatým v době karantény?

Jaroslav Kernal

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Ga 5,13)

Tu svobodu vám vydobyl Kristus (Ga 5,1). A nejenom, že jste byli vysvobozeni, byli jste ke svobodě povoláni. Ježíš Kristus svou obětí na kříži zaplatil cenu a vykoupil nás z otroctví. Naším pánem už není ďábel, jehož jsme všichni vědomě nebo ještě více nevědomě poslouchali, ale máme nového Pána. Boží syn zaplatil cenu, která byla dostatečná, úplná a dokonalá. Jeho oběť dokonale uspokojila Boží spravedlnost. Touto obětí jsme zachráněni – ospravedlněni, posvěceni, oslaveni. Byli jsme koupeni za cenu, nepatříme sami sobě. A proto nás Boží slovo vyzývá, abychom neměli svobodu za příležitost pro tělo, jak zní doslovný překlad, ale sloužili jedni druhým. V originále je vyjádření, které bychom mohli asi nejlépe přeložit frází „skrze lásku buďte jako otroci zavázáni jedni druhým“. Jsme povoláni ke svobodě a tato svoboda znamená, že budeme v lásce sloužit druhým.

Nikde nenajdeme lepší příklad, než na životě našeho Pána Ježíše Krista. Nežádal nic pro sebe, ale sloužil druhým. Sloužil s odvahou, když se stýkal s těmi, kteří byli společností vyloučeni, jako byli malomocní, chromí, slepí, nebo celníci a nevěstky. Sloužil se sebezapřením, když konfrontoval pokrytectví farizeů a musel zdržet svůj hněv, aby je okamžitě nesmetl z tohoto světa. Sloužil až do krajnosti, když svým učedníkům v poníženosti myl nohy. To je svoboda Božího syna. K této svobodě jsme povoláni i my, bratři a sestry.

Jak ale můžeme sloužit, když jsme z nařízení státu zavřeni doma a nemůžeme se stýkat se svatými? Chtěl bych uvést několik možností.

Na prvním místě musím zmínit modlitbu. Modlitba je výsadou každého křesťana. Modlitba je o našem vztahu s Bohem. Modlit se znamená chodit s Bohem. Modlitba je vyjádřením naší závislosti na Bohu. Ale modlitba je také službou svatým i ostatním bližním. Nevěřící lidé kolem nás mohou udělat mnoho nejrůznější práce – ženy dnes šijí roušky, které dávají na úřady nebo podobná místa, kde jsou zapotřebí. Jiní lidé rozvážejí hotová jídla záchranářům, hasičům nebo policistům. Našli bychom jistě mnoho dalších příkladů. Ale žádný nevěřící člověk se nebude modlit. To mohou udělat jenom svatí. Žádný nevěřící člověk nebude volat k Bohu, a prosit ho o smilování, prosit ho o zastavení šíření koronaviru, prosit o milost uprostřed Božího soudu. To mohou udělat jenom křesťané, nikdo jiný. Proto by měla být v této době modlitba naší službou číslo jedna.

Jsem potěšený, když slyším, že se modlíte a že je pro mnohé z vás povzbuzením a radostí se každý den v sedm večer modlit společně s dalšími lidmi ze sboru. Chtěl bych nás povzbudit, abychom v tom vytrvali přinejmenším do doby, kdy bude zrušen zákaz vycházení a budeme se moci sejít k modlitbám naživo. V tuto chvíli to tak má být minimálně do prvního dubna. A tak pokud můžete, připojte se každý den v sedm večer k volání k Bohu, aby projevil své milosrdenství a změnil tuto situaci v naší zemi i ve světě. Když jsem minulý týden psal o vděčnosti, uvedl jsem také několik věcí, za které se můžeme modlit. K nim můžeme přidat prosby za lidi, kteří mají (příp. budou mít) problémy s prací – a jsou takoví i v našem sboru. Ekonomická krize, která bude následovat po této zdravotní, bude mít nepochybně vážné dopady, proto volejme k Bohu a prosme ho o smilování i v těchto věcech.

Kromě modlitby, která je skutečnou výsadou křesťanů, bych chtěl připomenout vzájemnou službu členům vaší domácnosti. Je jedno, zda jsou věřící, či nikoliv. Jako křesťané máme sloužit druhým a nyní máme příležitost v této službě růst. Byla velmi omezena svoboda našeho pohybu, takže pokud někdo nežije sám, většinu času tráví doma se svými nejbližšími. Je to velká výzva a také velká příležitost. Chtěl bych vás povzbudit, abyste tuto příležitost využili. Přemýšlejte o tom a modlete se za to, jak můžete využít tento čas k tomu, abyste co nejvíce zpříjemnili druhým jejich pobyt doma. Jak jim můžete udělat radost? S čím jim můžete pomoc? Jak jim můžete svým jednáním lépe ukázat Krista? Co můžete sdílet z Božího slova, v němž jste ten den byli? Jak jim můžete ukázat na naději a pokoj, které máte v Kristu?

S tím souvisí také komunikace s vašimi blízkými, kteří s vámi nebydlí. Bůh nás postavil do doby, kdy můžeme být v přímém kontaktu i na dálku. Využijme toho. Obvolejte své blízké, zeptejte se jich, jak se jim daří, jestli něco nepotřebují, co by bylo ve vašich silách zajistit. Určitě budou potěšeni, když vás uslyší a uvidí váš zájem. Mnoho lidí muselo omezit své sociální kontakty a tohle je cesta, jak jim můžete posloužit.

Stejným způsobem můžete být v kontaktu také s bratry a sestrami ze sboru. Boží slovo nás vyzývá k tomu, abychom měli zájem jeden o druhého. Zavolejte, napište zprávu, email, pošlete biblický verš k povzbuzení. I to je způsob, jak můžeme sloužit jeden druhému. Modlete se zvlášť za ty, o nichž víte, že žijí sami – a je to jedno jestli jsou starší nebo mladší, protože samota je v mnoha ohledech těžká. I krátký telefonát povzbudí a potěší.

Modlím se za to, aby nám Bůh dal sílu obstát v této zkoušce, abychom jako sbor přestáli tuto dobu a z Boží milosti se mohli zase brzo sejít ke společnému uctívání Pána.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..