fbpx

Nový Zákon – Český studijní překlad Bible

Český studijní překlad (zkratka ČSP) je jeden z moderních českých překladů bible.

Nový zákon (pod filologicky přesnějším titulem Nová smlouva) byl v první verzi vydán v roce 1994, překládali ho Antonín Zelina a Pavel Jartym. Poté byl překlad dvakrát revidován, poprvé v roce 2000 a podruhé v roce 2007.

Překlad Starého zákona (Staré smlouvy) vzniká od roku 1994, byl dokončen v roce 2008 a jednotlivé knihy (Kniha přísloví, kniha Daniel, kniha Jeremjáš, kniha Jozue, kniha Soudců, kniha Rút) byly vydávány průběžně od roku 2002. Na překladu Starého zákona se podíleli Antonín Zelina, Michal Krchňák, Karel Dřízal, Jiří Hedánek a Dan Drápal. Celý překlad Bible byl vydán v červenci 2009. Překlad vzniká na popud Křesťanské misijní společnosti.

 

Český studijní překlad Bible namluvil Libor Diviš a jeho svolením jej zde můžeme sdílet. Tímto mu děkujeme.
(http://www.obohu.cz/ostatni/namluveny-csp-bible)