fbpx

Vítězství je v pohledu na Krista

2 Kor 3:18 – A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

Ve Staré Smlouvě mohl vidět Pánovu slávu pouze Mojžíš. V době Nové Smlouvy máme výsadu spatřit Pánovu slávu všichni. Mojžíš musel zahalit svou tvář poté, co přestal mluvit s lidmi, my však můžeme mít odhalenou tvář. Svou tvář můžeme mít odhalenou díky vyznávání hříchů díky tomu, že jsme k sobě a Bohu naprosto upřímní. Jak jednou jeden zkušený misionář v Indii řekl, musíme „odhalit závoj hříchu, přetvářky, veškerého předstírání, nasazování falešných masek, veškerých snah dělat kompromisy, veškeré polovičatosti, všech ano i ne“.

Dalším krokem je spatřit Pánovu slávu jako v zrcadle. Zrcadlem je myšleno Boží Slovo. Když čteme Bibli, vidím Pána Ježíše v celé jeho nádheře. Zatím jsme ho neviděli tváří v tvář, ale pouze Jeho odraz ve slově.

Všimněte si, že co spatřujeme, je Pánova sláva. Když se zabýváme slávou Pána Ježíše Krista, který byl vzkříšen, vstoupil do nebe a byl vyvýšen, jsme proměňování v tentýž obraz. V těchto slovech nalezneme tajemství křesťanské svatosti – zabývat se Kristem. Ne tím, že se zabýváme sami sebou, což přináší jenom prohru, ani že se zabýváme ostatními, což přináší zklamání. Ale tím, že se zabýváme Pánovou slávou se stáváme podobnějšími Jemu.

Tento úžasný proces proměny probíhá od slávy k slávě, tj. z jednoho stupně slávy k dalšímu. Není to otázka okamžité změny. V životě křesťana neexistuje žádná zkušenost, která by okamžitě způsobila, že člověk se přesně podobá Kristovu obrazu. Jedná se o proces, ne jeden klíčový okamžik. Není to slábnoucí sláva Zákona, ale stále rostoucí sláva.

Silou k tomuto skvělému procesu je Duch Svatý – jako od Pána Ducha. Jestliže spatřujeme Pána slávy, zabýváme se jím, přemýšlíme o něm, hledíme na Něj s láskou, Pánův Duch činí v našem životě úžasný zázrak – rostoucí podobnost s Kristem.

Zvažte tedy slávu Nové Smlouvy, která vše přesahuje. Zatímco ve Staré Smlouvě měl záři ve tváři pouze jeden člověk, dnes má tuto krví vykoupenou výsadu každé Boží dítě. Místo aby se Boží sláva v našich tvářích pouze odrážela, jsme v Nové Smlouvě všichni proměňováni (doslova metamorfováni) v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. Zatímco Mojžíšova tvář slávu odrážela, naše tvář slávu vyzařuje zevnitř.

William MacDonald – komentář k 2Kor 3:18

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *