fbpx

Malé povzbuzení o velikosti Ježíše Krista

 • Ač byl Pánem vesmíru, na Zemi se stal nejchudším z lidí a neměl, kde by hlavu sklonil. Spal v cizích jeslích, na moři jezdil v cizích loďkách, vezl se na cizím oslátku, se svými jedl poslední večeři v cizím domě a pohřben byl v cizím hrobě.
 • Když byl malý, zneklidnil krále, když byl chlapcem, zneklidnil učence, když byl mužem, otřásl celým Izraelským národem i samotnými základy Římské říše.
 • Nenapsal jedinou knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které by mohly popsat celé Jeho stvořitelské dílo a žádná knihovna světa by neobsáhla díla napsaná o Něm.
 • Nesložil jedinou píseň, ale svou odpouštějící láskou, milostí a darem spásy rozezvučel k písním chval a díků více lidských srdcí než všichni skladatelé od stvoření světa.
 • Nevlastnil žádnou lékařskou ordinaci, a přesto uzdravil a zachránil více srdcí nemocných smrtí než lékaři všech dob.
 • Nevelel žádné armádě a neodpíral násilí. Zbraní nedobyl ani píď země, a přesto se k žádnému vojevůdci světa nikdy nehlásilo tolik dobrovolníků jako k Němu. Mocí své lásky a poselstvím Svého evangelia spasení ovlivnil všechny národy a jedince světa.
 • Nezaložil žádnou náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako má On.
 • Všichni lidé zklamali, On nikdy nikoho. Všichni lidé zhřešili, On jediný zůstal svatý, všichni se rozprchli, On zůstal věrný.
 • Nepřátelé Jej nemohli přemoci, satan svést, temnoty pohltit, smrt zničit a hrob zadržet. Nade vším zvítězil převahou své Božské moci. Nade vším zvítězil svou moudrostí, pokojem a láskou.
 • Jeho Slovo pronášené Jím zde na Zemi překonává největší útoky temnoty, zloby a lidské nevěry. Trvá až dosud, jediné nepomíjí na věky a je světlem a pokrmem Jeho následovníků.
 • Všichni velcí a slavní mužové přišli a odešli. On jediný žije a přijde zase. On bude mít poslední Slovo k dějinám lidstva a rozhodne o věčnosti každého z nás, kdo stále ještě zažíváme Milost nadcházejícího věku.
 • Tento Ježíš je můj Pán, který zemřel za moje hříchy, vstřebal spravedlivý Boží hněv za mé nepravosti a já Mu za to děkuji.

Znáš Ho?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..