fbpx

Jméno Ježíš

Ježíš je ekvivalent hebrejského jména Ješua, doslova „Bůh zachraňuje“. Ve starozákonní době se o zcela obvyklé jméno, nicméně toto jméno přesně vyjadřuje Ježíšovo dílo na zemi. Anděl poslaný od Boha potvrdil Josefovi důležitost Ježíšova jména: „…neboť On zachrání svůj lid od jejich hříchů“. Poté, co se Ježíš obětoval za hříchy svého lidu a vstal z mrtvých, Jeho apoštolové ho prohlásili za jediného Spasitele. (Sk 5:30-31 – Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů; Sk 13:23 – Z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce, Ježíše.)

Kristus; doslovně „Pomazaný“. Mnoho lidí často jmenuje Ježíše i s Jeho přívlastkem Kristus, aniž by si uvědomili, že titulem Kristu se vyznává víra. Mesiáš, hebrejský ekvivalent řeckého Kristus odkazuje ve Starém Zákoně k prorokům (1Kr 19:16 – Jehúa, syna Nimšího, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomaž za proroka místo sebe), kněžím (Lv 4:5, 16 – Pomazaný kněz vezme trochu krve z býčka a přinese ji do stanu setkávání; Pomazaný kněz přinese trochu krve z býčka do stanu setkávání) a králům (1Sa 24:7,11 – Svým mužům řekl: Ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych učinil něco takového svému pánu, Hospodinovu pomazanému, a vztáhl na něj ruku, neboť je to Hospodinův pomazaný; Nevztáhnu ruku na svého pána, neboť je to Hospodinův pomazaný) v tom smyslu, že všichni byli pomazáni olejem, což symbolizovalo jejich posvěcení pro službu Bohu. Ježíš Kristus, Pomazaným, tak bude posledním Prorokem, Knězem a Králem. Když Petr vyznal „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“, vyjádřil tím svoji víru v Ježíše coby zaslíbeného Mesiáše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..