fbpx

Pět důvodů, že Ježíšovo vzkříšení je historický fakt – 1. Vznik a vzestup křesťanství v Jeruzalémě

Je přijatým historickým faktem, že křesťanská víra, založená na učení o vzkříšení jejího vůdce, vznikla kolem roku 32 po Kristu právě v samotném Jeruzalémě, kde byl Ježíš veřejně ukřižován a pohřben. A tento samotný fakt je sám o sobě již docela velkým kouskem důkazu toho, že se vzkříšení skutečně stalo. Proč?

Totiž to zpráva, která vyzývala lidi k pokání a k vložení své víry ve vzkříšeného člověka, by nikdy nedala vznik ničemu většímu, ani by nezískala žádné větší následování mezi Židy v případě, že by hrob skutečně nebyl prázdný a kdyby Židé neviděli Ježíše po Jeho ukřižování živého. Tato zvěst o vzkříšení by se za okolností, že hrob zůstal plný, neudržela ani na krátkou chvíli.

Pamatujme si, že Ježíšovi učedníci neutíkali kázat o vzkříšení Krista do Atén nebo do Říma, kde zvěst nemohla být ověřena. Ne; šli ihned zpět do samotného Jeruzaléma, kde mohli být okamžitě odhaleni a kde mohlo být jejich tvrzení vyvráceno v případě, že by jejich učení bylo nepravdivé. Kritikové by mohli prokázat, že je jedná o lháře a tak by se křesťanství nebylo nikdy neprosadilo. Kritici se mohli do hrobu podívat a zjistit, jestli tam tělo je a pokud by tam opravdu bylo, tak by nově vznikající hnutí zastavili v samotném jeho počátku. Ale to se nikdy nestalo a nejenom že křesťanství Jeruzalémě vzniklo, ale také se mu tam velmi dařilo.

Lukáš, jehož spisy byly potvrzeny četnými mimo-biblickými záznamy a archeologickými vykopávkami, píše, že tři tisíce lidí uvěřilo hned při prvním kázání po vzkříšení, které se událo jen na pár minut chůze od hrobu (Skutky 2:41). Později, ve stejné kapitole Lukáš říká, že církev denně rostla (Skutky 2:47). Dále ve čtvrté kapitole (Skutky 4:4) potvrzuje, že tou dobou měla již církev v Jeruzalémě na 5000 členů. Kousek dále (Skutky 6:7) již zmiňuje, že počet učedníků v Jeruzalémě dále velmi rostl – zde zřejmě není již schopen se čísla dopátrat.

Nejenomže křesťanství v Jeruzalémě vzniklo a vzkvétalo zde, ale triumfálně se šířilo dále s vítězstvím nad soupeřícími ideologiemi a nakonec přemohlo celou Římskou říši.

Otázkou pro Vás: Je rozumné předpokládat, že tisíce lidí v té době bylo vlastně svedeno k víře v to, že nějaký muž vstal z mrtvých. Myslím, že nikoliv.

Nejlepším vysvětlením pro tento okamžitý vzestup církve, která se nacházela přímo v komunitě, která nejenže byla nepřátelská vůči Ježíši, ale která se přímo dožadovala jeho ukřižování, je právě Jeho vzkříšení. A lidé Ježíše viděli! Ve skutcích 1:3 čteme: „…mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království“.

Vzkříšení katapultovalo Novozákonní křesťanství v existenci. Takže prvním důvodem, proč věřím, že vzkříšení je jasný fakt, je vznik a vzestup křesťanství v Jeruzalémě.

Argument skeptika:

„Moment, islám se objevil na scéně o 600 let později, a také se šířil docela rychle“.

Ano, skutečně se šířil rychle. Ale Mohamed nepovolával lidi k tomu, aby věřili ve vzkříšeného mrtvého člověka. Přesvědčit lidi, že ukřižovaný muž znovu ožil je podstatně složitější, než prostě říkat, aby věřili v Alláha. A po pravdě řečeno, to že se islám šířil takto rychle nemá nic společného s lidmi, kteří viděli něco zázračného.

Islám byl vnucen desítkám milionů vojenským dobytím. Je nepopiratelným historickým faktem, že islám se šířil mečem. Navíc, islámská „svatá kniha“ Korán hned ve svých prvních kapitolách Ježíšovo vzkříšení aktivně popírá. Proč? Proč si ho bere na mušku?

Šíření islámu je naprosto odlišné než šíření křesťanství. Křesťanství se prvními stoletími šířilo prostřednictvím jednoduchého kázání evengelia, vyzývající lidi v pokání, a vložení své důvěry ve vzkříšeného Spasitele. Zde to byli křesťané, kteří byli popravováni a ne ti, kdo popravovali!

A to nás vede k druhém důvodu, proč věřím, že vzkříšení je historický fakt – neuvěřitelné pronásledování a smrt učedníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..