fbpx

Boží vůle – John MacArthur

Křesťané by měli považovat Boží vůli za svou životní náplň – nic víc, nic míň a nic jiného. V Bibli se nachází nejméně deset konkrétních výroků týkajících se Boží vůle pro ryzí věřící:

Spasení:
1Tm 2:3-4: To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
2P 3:9: Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Oběť:
Ř 12:1-2: Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Vedení Duchem:
Ef 5:17-21: Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem.

Posvěcení:
1Te 4:3-4: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě.

Podřízenost:
1P 2:13-15: Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí…

Spokojenost:
1Te 5:18: Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.

Hledání:
1J 5:14-15: A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.

Služba:
Ž 103:21: Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo mu sloužíte a činíte, v čem má zalíbení.

Utrpení:
1P 3:17: Neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle.
1P 4:19: Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.

Pastýřství:
1P 5:2: Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně.

4 thoughts on “Boží vůle – John MacArthur

 • 11.8.2016 at 22:58
  Permalink

  Často mi připadá, že neznám Boží vůli. Nerozumím tomu, jak mám vlastne žít, jak se chovat, aby to bylo správně. A přitom se zdá, že stačí jen otevřít Bibli na tom správném místě.
  Pravda ale také je, že nelze jen se Boha bát. Víc ho musíme milovat. A naše láska je tak malá, tak vratká. Ta má je a já vím, že mi bude celý život trvat, než najdu to správné rozpoložení, ty správné odpovědi.

  Reply
  • 13.8.2016 at 21:09
   Permalink

   Bible, Boží Slovo je celé Boží vůlí. Takže vlastně není třeba otevřít na správném místě, ale je třeba otevřít a modlit se.

   Docela mi také pomohla kniha Boží Vedení.

   Napsal A. W. Pink

   Reply
 • 22.1.2018 at 21:25
  Permalink

  Ak má človek nejaké vnuknutie, tak to vnuknutie treba skúmať, či je od Dobrého Pána Boha. Vieme z Biblie o ovocí Ducha Svätého: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ ( Gal 5, 22-23 ) Možno predpokladať, že ak vnuknutie nie je proti istému svedomiu, je trvalé a je sprevádzané ovocím Ducha Svätého – vtedy môžeme predpokladať, že je aj Božou vôľou. Ale aj tak treba byť opatrný. Často pomôže aj rozhovor
  s duchovným vodcom, či kňazom vo farnosti.

  Reply

Napsat komentář: Robert D. Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..