fbpx

Neváhej přijít k Ježíši Kristu!

Čeho se bojíš, že se nechceš odvážit položit svou duši do Kristových rukou?

Bojíš se, že tě nemůže zachránit, že není dost silný na to, aby porazil všechny nepřátele tvé duše?

Jak můžeš chtít někoho silnějšího než všemohoucího Boha? Ježíš je přece takto nazýván.

Je potřeba větší síly než nekonečné síly?

Bojíš se, že nebude ochoten sklonit se tak nízko, aby si tě laskavě všiml? Podívej se na Něj, když stál v kruhu vojáků, a vystavil svou požehnanou tvář, aby ji byli a plivali na ni! Podívej se na Něj svázaného a s obnaženými zády, vydaného napospas těm, kteří ho tloukli. Podívej se na Něho, jak visí na kříži!

Myslíš si, že když měl dostatek blahosklonnosti k tomu, aby se před těmi věcmi pokořil a také aby se pokořil před vojáky, takže nebude ochoten tě přijmout, když k Němu přijdeš?

Nebo se bojíš toho, že i kdyby tě přijal, takže se tě nepřijme Bůh Otec? Ale uvažuj, odmítne Otec svého Syna, ve kterém nachází svoje nekonečné zalíbení? Odmítne někoho, s kým je tak spojen v jedno, že kdyby ho odmítl, odmítl by sám sebe?

Po čem toužíš, aby to měl Spasitel a nenacházíš to v Kristu? A nebo, jakého jiného Spasitele než je Kristus požaduješ?

Jakou dokonalou vlastnost požaduješ? Je něco skvělého nebo dobrého, je něco úctyhodného nebo poutavého, je něco okouzlujícího nebo zajímavého, je něco, o čem si myslíš, že by to bylo povzbudivé, a přitom to není možné najít v osobě Ježíše Krista?

Chtěl by jsi, aby tvůj Spasitel byl skvělý a úctyhodný, protože nejsi ochoten být zavázaný podlému člověku? Není snad Kristus dostatečně úctyhodný, aby byl hoden toho, aby jsi na něm byl závislý? Není dostatečně vznešený, aby byl ustanoven k tak čestnému dílu jako je tvoje spasení?

Nechtěl by jsi nejen Spasitele na vysoké úrovni, ale chtěl by jsi Ho navzdory jeho vyvýšenosti a důstojnosti, aby na sebe vzal poníženost, aby mohl zakoušet utrpení a zkoušky?  Aby se mohl být vyučen těmi věcmi, které trpěl, tomu, aby měl slitování nad těmi, kteří trpí a jsou pokoušeni? Nesnížil se snad Kristus kvůli tobě dostatečně nízko? Netrpěl snad dostatečně?

Nechtěl by jsi nejen Spasitele, který má zkušenosti s utrpeními, kterými ty teď trpíš, ale také s tím úžasným hněvem, kterého se nadále obáváš, aby mohl mít slitování nad těmi, kteří jsou v nebezpečí a ve strachu? Tento Kristus má s ním zkušenosti, takové zkušenosti, které mu dávají větší uvědomění si strachu tisíckrát většího, než máš ty nebo kdokoliv jiný.

Chtěl by jsi mít Spasitele, aby byl blízko Bohu, aby Jeho prostřednictví bylo v co nejtěsnější blízkosti? Chtěl by jsi Spasitele, které by byl blíž Bohu než je Kristus, který jednorozeným Synem, a je stejné podstaty s Otcem?

A chtěl by jsi, aby byl nejen blízko Bohu, ale také tobě, aby jsi k Němu měl co nejbližší přístup?

A chtěl by jsi, aby ti byl bližší než někdo stejné přirozenosti, spojený s tebou v takové duchovní jednotě, že by se dala přirovnat k jednotě manžela a manželky, vinného kmene a jeho ratolestí nebo jednotě a blízkosti hlavy a těla, ano dokonce jednotě jednoho ducha? Ano, takto bude s tebou sjednocen, jestli ho přijmeš.

Chtěl by jsi mít Spasitele, který vydal velké a pozoruhodné svědectví o své milosti a lásce k hříšníkům něčím co udělal, ale také tím co řekl? Můžeš si představit větší a pozoruhodnější skutky než ty, které udělal Kristus?

Nebylo to od Něj úžasné, že On, ačkoliv je Bůh, se stal člověkem, vzal na sebe lidskou přirozenost, aby byl po zbytek věčnosti nejen Bohem, ale také člověkem?

Není snad Jeho utrpení pro hříšníky větším svědectví o lásce k hříšníkovi než cokoliv jiného? Není to ta nejúžasnější věc, která se kdy stala? Chceš snad Spasitele, který by trpěl pro hříšníky více než trpěl Kristus?

Co ještě chceš, co by jsi přidal, kdyby jsi mohl, aby jsi ho udělal vhodnějšího k tomu, aby se stal tvým Spasitelem?

 

Překlad části kázání Jonathana Edwardse, “The Excellency of Christ” [1738]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..