fbpx

Charles H. Spurgeon

Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.

Pokání roste jako roste víra. Nemyl se o tom; pokání není věcí dnů či týdnů. (…) Ne, je to celoživotní ctnost, jako víra sama.

Pravá víra a pravé pokání jsou dvojčata; bylo by zbytečné pokoušet se říci, které se rodí jako první. Všechny paprsky kola se hýbou najednou, když se hýbe kolo; a tak všechny ctnosti začínají jednat, když Duch svatý vypůsobí znovuzrození.

Přestanu-li kázat o spáse skrze víru v Ježíše, zavřete mě do blázince, neboť si můžete být jisti, že jsem přišel o rozum.

Setkáte-li se s teologickým systémem, který zveličuje člověka, utíkejte od něj tak daleko, jak jen můžete.

To je doktrína, kterou kážeme; je-li člověk spasen, všechna čest má být vzdána Kristu, ale je-li zatracen, všechna vina leží na něm samotném. Shledáte, že všechna pravá teologie je shrnuta v těchto dvou krátkých větách, spasení je celé z milosti Boží, zatracení je celé z vůle člověka.

Ze všech přeludů, které kdy lidi zmámily, a pravděpodobně ze všech rouhání, které byly kdy vyřčeny, nic nebylo absurdnější a nic nevyplodilo větší zlo všeho možného druhu, než myšlenka, že římský biskup může být hlavou církve Ježíše Krista.

Je povinností každého křesťana modlit se proti Antikristu, a pokud jde o to, co Antikrist je, žádný příčetný člověk by se na to neměl ptát. Není-li to papežství církve římské a církve anglikánské, pak na celém světě není nic, co by se dalo nazvat tím jménem. Bylo-li by zahájeno veřejné pátrání po Antikristu, jistě bychom zatkli tyto dvě církve jako podezřelé, a určitě by už je nepustili, protože tak přesně odpovídají popisu.

Dbejte o zrnko víry více, než o mnoho vzrušení

Víra, která nepůsobí k pročištění, bude působit k rozkladu. Pokud nás víra nevede ke vzdychání po svatosti, není o nic lepší než víra ďáblů, a možná ani tak dobrá jako jejich.

Víra a poslušnost jsou spojeny v jednom ranečku. Ten, kdo poslouchá Boha, Bohu věří; a ten kdo věří Bohu, Boha poslouchá. Ten, kdo je bez víry, je bez skutků; a ten, kdo je bez skutků, je bez víry.

Nemůžete-li věřit Bohu v časných věcech, jak se odvažujete Mu věřit v těch duchovních?

Nevíra zničí i ty nejlepší z nás; víra zachrání i ty nejhorší z nás.

Žij a zemři bez modlitby, a budeš se modlit dostatečně dlouho, až se dostaneš do pekla.

Je dobrým pravidlem nepohledět ráno do tváře žádnému člověku, dokud nepohlédneme do tváře Boží.

Cokoliv, co nás povede k modlitbě, je požehnáním.

Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.

Pamatujte, Kristovi žáci se musí učit na svých kolenou.

Mezi světákem a křesťanem by měl být takový rozdíl, jako mezi peklem a nebem, mezi záhubou a věčným životem.

Křesťan je neustálým zázrakem.

Věřím, že nejšťastnější ze všech křesťanů a nejopravdovější křesťané jsou ti, co se nikdy neodváží pochybovat o Bohu, ale berou Jeho Slovo jednoduše tak, jak je, a věří mu, a na nic se neptají, jsouce jen ujištěni, že řekl-li to Bůh, tak tomu tak bude.

Křesťan je nejspokojenější člověk na světě, ale je nejméně spokojen se světem.

Nevstoupíš-li do žádné církve, dokud nenajdeš nějakou dokonalou, musíš počkat, než se dostaneš do nebe; a mimo to, milý příteli, nalezneš-li dokonalou církev, nepřijmou tě; jsem si jist, že by pak už nebyla dokonalá.

Církev v zemi, která je bez Ducha, je spíše prokletím než požehnáním. Nemáte-li Ducha Božího, křesťanští dělníci, pamatujte, že stojíte někomu v cestě; jste neplodným stromem, stojícím na místě, kde mohl růst strom plodný.

Stav církve je velmi dobře měřitelný podle jejich modlitebních setkání. Modlitební setkání je milostimetr, a podle něj můžeme soudit na velikost Božího jednání mezi lidmi. Bude-li Bůh blízko, církev se bude muset modlit. A nebude-li, jedna z prvních známek Jeho nepřítomnosti bude lenost v modlitbě.

Jestli ďábel nikdy neřve, církev nebude nikdy zpívat. Pán Bůh příliš nepracuje, když ďábel není bdělý a aktivní. Spolehněte se; činný Kristus způsobí, že ďábel bude zuřit. Když slyšíš špatnou pověst, kruté řeči, pohrůžky, posměšky a podobné věci, věř, že Pán je uprostřed svého lidu a mocně pracuje.

Ta církev, kterou má svět nejradši, je dozajista ta, kterou si Bůh oškliví.

Svatý život otce je bohatým dědictvím synů.

Jednoho dne za mnou přišel jeden džentlmen: „Pane Spurgeone, nesouhlasím s vámi ohledně náboženství. Jsem agnostik.“ „Ano,“ odpověděl jsem, „to je řecké slovo, a jeho přesný ekvivalent je ignorant; jestli se chcete hlásit k tomuto titulu, jen račte.“

Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.

Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.

Pravda zůstane pravdou, byť se i do opánků obuje.

Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.

Bůh pomáhá těm, kdo si nemohou pomoci sami.

Nic nás neučí o neocenitelnosti Stvořitele tak moc, jako když se učíme prázdnotě všeho ostatního.

Nic nás neučí o neocenitelnosti Stvořitele tak moc, jako když se učíme prázdnotě všeho ostatního.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..