fbpx

Bezpodmínečná kapitulace

Jk 4:7: Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.

Tato rada už ani nemůže být naléhavější. „Poddejte se tedy Bohu“ Už se na první pohled se to musí zdát, že tak je to správné. Není to moudré? Neříká nám snad svědomí, že bychom se měli pokořit? Není snad důvod svědčit, že je to to nejlepší, co můžeme udělat? „Poddejte se tedy Bohu“. Nemělo by snad stvoření být poddajné Stvořiteli, kterému dluží za jeho existenci, bez které by nikdy neexistovalo a bez jehož nepřetržité milosti by jednou přestalo být? Náš Stvořitel je nekonečně dobrý a jeho vůlí je láska. Pokořit se před někým, kdo je „příliš moudrý, aby chyboval, příliš dobrý, aby byl zlý“, by nemělo být těžké. Kdyby byl tyranem, bylo by odvážné odolávat, ale protože je Otec, je nevděčné se bouřit. Nemůže dělat nic, co by nebylo dokonale spravedlivé, ani neudělá nic, co by bylo v rozporu s nejlepším zájmem naší rasy, a proto Mu vzdorovat je zápasit proti vlastnímu prospěchu a stejně jako nezkrocený býček kopat proti bodcům ke vlastní škodě. „Poddejte se tedy Bohu“ – to je to, co andělé dělají, co dělali králové a prorokové, z čehož měli největší z lidí potěšení – není v tom tedy žádná hanba ani zármutek. Celé příroda je poslušna jeho zákonům, slunce a hvězdy se poddávají Jeho přikázání, také my bychom měli být v harmonii s vesmírem, který se ochotně sklání před Jeho vládou. „Poddejte se tedy Bohu“ musíte to udělat, ať chcete nebo ne. Kdo může postavit proti Všemocnému? Když maličký člověk vzdoruje Pánu, je to jako když si plevy vytyčí bitevní pole s větrem, nebo jako když koudel chce vést válku s plamenem. Stejně jako by se člověk mohl pokusit vrátit příliv do oceánu nebo spočítat nebeské zástupy, tak může snít o překonání Všemohoucího. Věčný Bůh je nepřekonatelný a jakákoliv vzpoura proti jeho vládě skončí brzo úplnou porážkou. Pán, ústy svého služebníka Izaiáše, vyzývá své nepřátele: „Kdož mi dá bodlák a trn, abych proti ní válčil a spálil ji docela?“ Bůh s jistotou svrhne Jeho protivníky: možná ve své nekonečné trpělivosti dovolí nakrátko odbojníkovi jeho vzpouru, ale jakože je Pán živ, tak přiměje každé koleno, aby se před ním sklonilo, a každý jazyk bude muset vyznat, že On je živý Bůh. „Poddejte se tedy Bohu“. Kdo by tak neučinil, když nepodřízení je nyní urážlivé a bude smrtelně osudové na konci života? Pokud budeme oponovat Nejvyššímu, naše opozice povede k porážce a zhoubě. Pro nepřátele Pána to bude jako tuk beranů, v kouř ohněm proměněný. Pro člověka, který usilovně tlačí proti Stvořiteli, zůstává hrozné očekávání soudu a obávaná odměna věčného trestu. Kdo bude tak pošetilý, aby podnítil takový důsledek?

Pokračování….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..